Secretariaat

 

 

Valide CSS!

LINKS

 

 

 

 

 

Info pagina voor de burger

Als bezoeker zal u hier belangrijke info aantreffen die is aangebracht door onze artsenkring.
Klik op de donker gekleurde balk om het bericht te lezen.

 

page 3

 

 

De gezondheidseffecten van elektromagnetische straling

Beste burgers,

Tegenstrijdige berichten in de pers en op het internet over gsm’s en gsm-masten voeden de ongerustheid over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling.

Via de nieuwe website pagina www.mmk.be/straling willen wij u een antwoord bieden op enkele veelgestelde vragen aangaande deze elektromagnetische straling.

Advies hierover kan u vinden bij de Vlaamse Logo’s, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (afdeling Toezicht Volksgezondheid) en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

 

Vaccinatie baarmoederhalskanker

Vanaf dit schooljaar kunnen alle meisjes van het eerste middelbaar, of geboren in 1998, de vaccinatie voor baarmoederhalskanker gratis krijgen.
Dit kan op het clb gebeuren, maar evengoed bij hun vertrouwde huisarts.
Laat uw huisarts weten dat u de vaccinatie door haar of hem wil laten uitvoeren, dan kunnen de nodige vaccins besteld worden.
Het vaccin beschermt niet tegen alle virussen die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken.
Het blijft dus noodzakelijk om een uitstrijkje te laten nemen. In regel is dit nodig vanaf 25 jaar, en driejaarlijks. Hierop kunnen om persoonlijke of medische redenen uitzonderingen voorkomen.
Ook voor dit uitstrijkje is uw vertrouwde huisarts de aangewezen persoon.